Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wyniki naboru pracownika

                                                                                        Rząśnik dnia,15.10.2009 r.

 

                                                               INFORMACJA

 

       O wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. księgowości i rozliczeń w Zakładzie gospodarki Komunalnej w Rząśniku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w. stanowisko, została zatrudniona Pani Ewelina Bloch zamieszkała w Komorowie.

Uzasadnienie:

     W wyniku ogłoszenia o naborze na w.w. stanowisko pracy umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy informacyjnej oraz zakładce Zakładu Gospodarki Komunalnej strony internetowej Gminy Rząśnik, swoją ofertę złożyła 1 kandydatka.

      W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, osoba ta wykazała się wiedzą, która rokuje, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe.

Dobry start lepsza przyszłość