Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

INWESTYCJE WYKONANE W GMINIE RZĄŚNIK

 

Inwestycje wykonane

w Gminie Rząśnik

w latach 2011 – 2013

kolodziejski2.png [96x146]


Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2015 roku.

 • Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-151/12-00

  350 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu

 • Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-024/12-00

  350 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska - 3 075,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno - 34 932,00 zł

 • Budowa kanalizacji w miejscowościach Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo/dokumentacja/ - 43 050,00 zł

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 8 733,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Lubielska - 131 048,91 zł

 • Budowa słupów oświetleniowych na potrzeby boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rząśniku - 46 125,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie - 131 231,59

 • Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie - 3 000,00 zł

 • Zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV oznakowanego w ramach tzw.sponsoringu dla komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie - 20 875,94 zł

 • Zakup działki Nr 437/2 o pow.132m2 pod drogę gminną w miejscowości Rząsnik - 1 306,40 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Dąbrowie/Trzecie Pole/ - 12 300,00 zł

 • Przebudowa drogi gminnej Rogóźno-Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel/wykonanie dokumentacji/ - 8 610,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Jesionowej w Rząśniku - 6 150,00 zł

 • Modernizacja drogi gminnej Wielątkach Folwark-Wielątki Rosochate - 130 396,74 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w Ochudnie /wykonanie dokumentacji/ - 3 788,40 zł

 • Modernizacja drogi gminnej Gołystok Wincentowo - 233 331,41 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - 373 158,55 zł

 • Realizacja Projektu KIK 76 pn. „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „ polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Rząśnik” - 20 684,20 zł

  Przekazano dotację zgodnie z umową

 • Budowa sieci wodociągowej mi miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska - 3 050,00 zł

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno - 24 969,00 zł

 • Wykup gruntu-działka 5/7 o powierzchni 104m2 w miejscowości Rząśnik - 1 925,32 zł

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2014 roku.

 • Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku

 • Budowę pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rząśnik

  W związku z realizacją projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono budowę pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rząśnik. Poszczególne place zostały wyposażone między innymi w karuzele, bujaki, huśtawki, drabinki itp. Łączny koszt inwestycji wyniósł 215 761,13 PLN.

  Całkowity koszt projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” realizowany w Gminie Rząśnik wyniósł 497 721,24 PLN.

  Plac zabaw Bielino:

  Plac zabaw Komorowo:

  Plac zabaw Porządzie:

  Plac zabaw Rząśnik:

  Plac zabaw Stary Lubiel:

 • Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie - 103 036,74 zł

 • Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie - 223 459,64 zł

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik w 2014 r. - 120 488,37 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie - 10 080,00 zł

 • Zakup szafy sterowniczej do przepompowni - 10 947,00 zł

 • Opracowanie map dla celów projektowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Wólka Przekory, Wólka Folwark i Komorowo - 36 695,00 zł

 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej typu REMIKS - 11 808,00 zł

 • Remont budynku ZSP w Rząśniku - 399 801,70 zł

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 33 148,50 zł

 • Zakup dla gminy Rząśnik mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - 59 800,00 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - 10 393,50 zł

 • Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Janowo - 8 785,89 zł

 • Budowa drogi gminnej Wólka Przekory-Placusin- - 214 805,58 zł

 • Modernizacja drogi w miejscowości Grodziczno- Nowa Wieś-Nury - 492 685,13 zł

 • Budowa chodnika o długości 480m w miejscowości Bielino, Osiny przy drodze powiatowej Nr 2648W - 74 000,50 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plewica - 423 687,14 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306 w kierunku Somianki 150 000,00 zł

 • Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie 100 000,00 zł

 • Modernizacja sieci wodociągowej w Rząśniku 46 002,00 zł

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2013 roku.

 • Wykonano remont dróg dojazdowych do łąk na Bagnie Pulwy.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 56 szt.

 • Wykonano modernizację drogi Plewica – Rogóźno – Wólka Wojciechówek na odcinku 1 600 m.

 • Wykonano modernizację drogi Nowa Wieś – Nury – Grodziczno na odcinku 1 205 m.

 • Wykonano lub naprawiono 11 przepustów drogowych na drogach gminnych

 • Wykonano remont ulicy A.Mickiewicza w Rząśniku (położono asfalt i wykonano dwustronnie chodniki) na odcinku 64 m.

 • Dożwirowano nie utwardzone drogi gminne na terenie całej gminy. Dowieziono i rozplantowano 10 000 ton pospółki oraz 600 ton kruszywa łamanego.

 • Wybudowano nową stację uzdatniania wody w Rząśniku.

 • Wykonano modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w msc. Rząśnik przy ul. Jesionowej – wymieniono 53 szt. starych lamp na lampy Led.

 • Wybudowano 1250 m chodnika w miejscowości Porządzie.

 • Wykonano remont drogi gminnej metodą powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni w miejscowości Wólka Przekory na długości 1 000 m.

 • Umocniono skarpę przy drodze gminnej w Rogóźnie.

 • Wykonano zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel”.

 • Wykonano wjazd na parking przy Urzędzie Gminy w Rząśniku od strony ul. Wyszkowskiej.

 • Wykonano modernizację stadionu w Rząśniku.

 • Wykonano plac zabaw przy Urzędzie Gminy w Rząśniku.

 • Wykonano 18 przyłączy kanalizacyjnych.

 • Wykonano remont sieci wodociągowej przy ul. Wyszkowskiej wraz z montażem 2 hydrantów podziemnych.

 • Wykonano dokumentację na wydłużenie sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubielskiej oraz na budowę zadaszenia składowiska odpadów pościekowych

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2012 roku.

 • Przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na asfaltową w msc. Gołystok na długości 1005,5 m.

 • Wykonano termomodernizację budynku PSP w Porządziu wraz z odwodnieniem fundamentów.

 • Wykonano 71szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w północnej części gminy.

 • Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w msc. Wielątki Folwark – 1 805 m.

 • Wykonano przebudowę drogi gminnej Komorowo - Wólka Folwark na długości 806 m na asfaltową.

 • Wybudowano chodniki dla pieszych w msc. Porządzie i Bielino o łącznej dł. 330 m.

 • Wykonano lub naprawiono 6 przepustów na drogach gminnych.

 • Wymieniono wiatę przystankową na osiedlu w Rząśniku.

 • Wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez nawiezienie pospółki – 9 200 ton.

 • Wykonano plac zabaw przy Zespole Szkół w Rząśniku.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 49 szt.

 • Dokonano wymiany 3 szt. hydrantów naziemnych na podziemne

 • Modernizacja składowiska odpadów pościekowych wraz z wykonaniem drogi dojazdowej

 • Wykonano remont stacji uzdatniania wody w Ochudnie (naprawa gruntowna dachu, wymiana drzwi i okien)

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2011 roku.

 • Hala sportowa w Komorowie

 • Przebudowa nawierzchni drogi w Wólce Wojciechówek ze żwirowej na asfaltową - 1 043 m.

 • Przebudowa nawierzchni drogi w Ochudnie (Dębniki) ze żwirowej na asfaltową -1275 m.

 • Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej – dowieziono 9 600 ton pospółki.

 • Wykonano wzmocnienie stropów w Domu Kultury w Dąbrowie .

 • Wymieniono 2 wiaty przystankowe ( Rząśnik, Nowy Lubiel).

 • Wykonano lub naprawiono 7 przepustów na drogach gminnych

 • Wykonano remont dróg dojazdowych do łąk na Bagnie Pulwy.

 • Wykonano plac zabaw w N. Lubielu.

 • Wykonano plac zabaw przy PSP w Porządziu.

 • Wykonano parking przy cmentarzu w Rząśniku.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 45 szt.

 • Opracowano koncepcję budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy Rząśnik.

 • Wykonano modernizację 3 szt. Przepompowni kanalizacyjnych wraz z instalacją monitoringu wizyjnego.

 • Wykonano remont ściany w stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu

 • Wybudowano 222 m sieci kanalizacyjnej i 270m sieci wodociągowej w Porządziu

Dobry start lepsza przyszłość