Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Mapa strony

Urząd Gminy Rząśnik
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik
Aktualności
DIALOG TECHNICZNY
Komunikaty
Przetargi
Ogłoszenia
Galerie
Przyroda
Pomniki Kościoły Cmentarze
"Krajobrazy mi znane - wiosną malowane" część 1
"Krajobrazy mi znane - wiosną malowane" część 2
W ramach ,,Tygodnia Bibliotek”...
Dnia 23 czerwca 2012 roku w Nowym Lubielu odbył się piknik plenerowy ,,Powitanie Lata- Wianki 2012” organizowany przez Gminna Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy w Rząśniku pod patronatem LGD ,,Równiny Wołomińskiej”- promocja programu LEADER w ramach funkcjonowania PROW 2007-2013.
Rząsnik z lotu ptaka
Piknik 16-07-2012
Plener malarski 2012
Rząśnik na Dożynkach Powiatowo- Gminnych
Zakończenie wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku i Filii Bibliotecznej w Nowym Lubielu
Dożynki Rząsnik 2012r
Wycieczka Mazury 20.09.2012
50 lat pożycia małżeńskiego
GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE RZĄŚNIK -MINIATURKI MAP
,,Dzień książki w GBP w Rząśniku”
TRZECIA PARADA MOLI KSIĄŻKOWYCH
Lekcje biblioteczne 2013
DZIEŃ DZIECKA
Piknik rodzinny- dzień dziecka
Powitanie Lata - Wianki 2013
Festyn ,,Wesołe lato”
Dożynki Powiatowo - Gminne w Brańszczyku
Fotki z dożynek 2013r
Zdjęcia Obrońcom września 1939
Stacja Uzdatniania Wody w Rząśniku -budowa
Wieczór poezji Śpiewanej i Recytowanej
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2014
wyjazd na lodowisko 2014
FERIE Z BIBLIOTEKĄ 2014
Eliminacje Gminne XXXVII edycji konkursu recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka”
Eliminacje powiatowe XXXVII konkursu recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka”
Obchody "Powiatowego Dnia Strażaka 2014"
„Piknik rodzinny- dzień dziecka” 2014
„Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”
V Parada Moli-2015r
Piknik rodzinny 2015
„Powitanie Lata- Wianki 2015”
Dożynki Gminne 2015
Udział w Dożynkach Powiatowo- Gminnych w Wyszkowie 2015
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W RZĄŚNIKU - 2015
III Turniej im. Adama Borka o Puchar Wójta Gminy Rząśnik
Spotkanie opłatkowe
Parada Moli Książkowych
LEGIA MTB MARATON
Piknik Rodzinny- dzień dziecka -2016
POWITANIE LATA-WIANKI 2016
-DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W RZĄŚNIKU 2016
"Złote Gody" -2016r
XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Filmy
Między Bugiem, Liwcem a Narwią - Gmina Rząśnik
Występ uczniów ZSP w Rząśniku-część 1
Występ uczniów ZSP w Rząśniku-część 2
Rząśnik
O gminie
Nowe numery telefonów:
INWESTYCJE WYKONANE W GMINIE RZĄŚNIK
Oświata i sport, projekty PO KL
Oświata
Indywidualizacja 9.1.2
Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych 9.1.1
Zarządzenie ...w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Rząśnik
STMiG -SPRAWOZDANIE
* PODATKI *
Stawki i deklaracja na podatek od środków transportowych
(od 01.01.2016r)Uchwała ... w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
(od 01.01.2012r)Uchwała ...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
(od 01.01.2012r)Uchwała...w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
(od 01.01.2013r)Uchwała...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
(od 01.01.2013)Uchwała...w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
(od 01.01.2014r)Uchwała...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
(od 01.01.2015r)Uchwała...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
(od 01.01.2016r)Uchwała...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
(od 01.01.2016)Uchwała...w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
INFORMACJA...dostępne są już druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
INFORMACJA...można już składać wnioski na dożywianie dzieci w Szkołach.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Edycja
Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Edycja "ZAPYTANIE OFERTOWE"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ogłoszenie
Zapytania ofertowe
Wyrównanie szans dla bezrobotnych
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
"Wyrównanie szans dla bezrobotnych”
Zespół Interdyscyplinarny
Spotkanie z Oficerem Prasowym
INFORMACJA o świadczeniu pielęgnacyjnym
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 03.02.2014r.
Gospodarstwo agroturystyczne - MIECZYSŁAW DZIUBEŁA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Komunikaty i informacje
Akty prawa
Nabory pracowników
Wyniki naboru pracownika
Obowiązujące druki i wzory dokumentów
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku
INNOWACYJNA GOSPODARKA
Promocja projektu
Inne
Internet szansą rozwoju Gminy Rzasnik
P r o m o c j a P r o j e k t u (...24/12-00)
P r o m o c j a P r o j e k t u (...151/12-00)
Azbest
OSP
Organizacje pozarządowe
Plan zagospodarowania Gminy
Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia zmian w mpzp
Zestawienia wniosków o zmianę przeznaczenia działek
(AKTUALNA)UCHWAŁA ... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik
MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaia przestrzennego gminy Rząśnik
Projekty Współfinansowane ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - PROW 2007-2013
Projekt finansowany z EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie-Termomodernizacja budynku PSP w Porządziu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dofinansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby mieszkańców Rząsnika i Porządzia
Utylizacja odpadów azbestowych (eternitu) z pokryć dachowych budynków na terenie giny Rząśnik w 2013 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
„Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Działalność Gospodarcza
Dowody osobiste - Ewidencja Ludności
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
REGULAMIN
STATUT
HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE RZĄŚNIK
Turystyczna mapa Gminy
Herb, Flaga, Banner i Pieczęć Gminy Rząśnik
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE RZĄŚNIK
USC
Sondy
Czy podobą się Tobie nasza nowa strona internetowa?
RSS
Mapa strony
Dobry start lepsza przyszłość