Urząd Gminy Rząśnik
http://rzasnik.pl

18 września 2017 13:21 | Aktualności

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

 

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.

 Link strona KRUS