Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

07 lutego 2017 15:14 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446z późn.zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 14 lutego 2017r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXII i XXXIII  sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami od dnia 29 grudnia 2016 roku do 14 lutego 2017 roku.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 – 2022,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na   rok  2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnik na lata  2017 – 2020  z perspektywą  na lata 2021-2024 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych   i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2016 rok oraz przyjęcie planów pracy Komisji na 2017 rok,
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
11. Informacja o aktualnym stanie prawnym w zakresie usuwania drzew i krzewów.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.


                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              w Rząśniku
                                                                                      mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 400 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość