Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

14 lutego 2017 14:35 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rząśnik 10 lutego 2017r

 

ZGK.MŁ.602.1.2017

 

PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017r roku.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.)

 

Wójt Gminy

 

informuje

 

o sporządzeniu projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 r.

 

I KIERUJE WW. PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnik pod adresem ww.rzasnik.pl oraz w postaci papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu programu ochrony środowiska, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik Czas trwania konsultacji społecznych: od 14lutego 2017 r. do 06 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.

Przeczytano: 429 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość