Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

16 lutego 2017 09:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2017-2025” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które gmina realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych. 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik w zakładce „konsultacje społeczne”
  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku pokój 13 lub 3b i 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

 

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik,

Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2017-2025” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 17.02.2017r. do 06.03.2017r. w formie:

1) korespondencji elektronicznej na adres : srrzasnik@bazagmin.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),

2) pisemnej na adres: Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

3) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku pok. 13 w godzinach 7-15.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania, natomiast wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Przeczytano: 368 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość