Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

11 grudnia 2017 14:24 | Komunikaty

Zaproszenie na szkolenie

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE ODDZIAŁ w OSTROŁĘCE PZDR w WYSZKOWIE ZAPRASZA na szkolenie p.n. ,,Efektywne wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 Ubój zwierząt na własne potrzeby”. w dniu 15.12.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie gminy Rząśnik ...

czytaj więcej »

24 listopada 2017 12:33 | Komunikaty

Planowane uprawy maku w 2018 roku

Zgłoś planowane uprawy maku. Zgłaszanie danych do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku. Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

czytaj więcej »

08 listopada 2017 15:24 | Komunikaty

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu „Programu Współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

czytaj więcej »

26 maja 2017 15:31 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku mający na celu przyznanie dotacji...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość