Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

25 kwietnia 2017 15:07 | Komunikaty

MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób. Do projektu poszukujemy osób z terenów województwa mazowieckiego, posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie (ponadgimnazjalne) oraz w wieku powyżej...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2017 15:01 | Komunikaty

Poradnik Biało-Czerwona czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone Link do pobrania pod adresem http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe-wydanie-rozszerzone.html?search=925 http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf...

czytaj więcej »

09 lutego 2017 10:35 | Komunikaty

Obwieszczenie o postepowaniu administracyjnym

ZP.6040.1.2017 Rząśnik, 2017.02.08 OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość