Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

02 czerwca 2015 13:05 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe - aktualizacja

Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR Zamawiający: Gmina Rząśnik, Urząd Gminy Rząśnik, Województwo mazowieckie, Powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 592 92 60 
fax: (+48 29) 592 92...

czytaj więcej »

02 czerwca 2015 08:39 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Nr ZP.6040.1.10.2015 Rząśnik, 02.06.2015 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia, że na wniosek Partycji Ćwik Garwarskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowo –...

czytaj więcej »

29 maja 2015 15:12 | Komunikaty

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.

Rząśnik, dnia 28.05. 2015 r. S.6220.1.10.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie...

czytaj więcej »

14 maja 2015 13:03 | Komunikaty

Postanowienie

Rząśnik, dnia 14.05.2015 r. Wójt Gminy Rząśnik S.6220.1.8.2015 Postanowienie Na podstawie art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 , art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

14 maja 2015 12:10 | Komunikaty

Obwieszczenie o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko

Rząśnik, 14.05.2015 r. OŚ.6220.1.9.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »

14 maja 2015 12:00 | Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E

Rząśnik, dnia 14.05.2015 r. S.6220.1.7.2015. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

czytaj więcej »

09 marca 2015 15:25 | Komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rząśnik 9.03.2015r. S. 6220.1.1.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość