Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

12 kwietnia 2018 15:48 | Komunikaty

Zaproszenie

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na cykl szkoleń Poświęconych naborowi wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie X 2018 Spotkania odbędą się: ... 18.04.2018 godz. 10:00 – Rząśnik...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 09:01 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 23 lutego 2018r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie...

czytaj więcej »

21 lutego 2018 09:52 | Komunikaty

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wywozowej w Leśnictwie Nowiny, działki ew. 548, 555, 547, 554, 539, 546, 538, 545, 537, 544, 536, 543,...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 09:02 | Komunikaty

Narodowy Dzień Świni 2018

Szanowni Państwo, W związku z organizacją II edycji specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej „Narodowy Dzień Świni” oraz prośbą firmy InConventus Group o poinformowanie hodowców trzody chlewnej z woj. mazowieckiego o możliwości udziału...

czytaj więcej »

11 grudnia 2017 14:24 | Komunikaty

Zaproszenie na szkolenie

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE ODDZIAŁ w OSTROŁĘCE PZDR w WYSZKOWIE ZAPRASZA na szkolenie p.n. ,,Efektywne wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 Ubój zwierząt na własne potrzeby”. w dniu 15.12.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie gminy Rząśnik ...

czytaj więcej »

24 listopada 2017 12:33 | Komunikaty

Planowane uprawy maku w 2018 roku

Zgłoś planowane uprawy maku. Zgłaszanie danych do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku. Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość