Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

03 października 2014 18:48 | Przetargi

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning - ZMIAN A TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 337816 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329128 - 2014 data 03.10.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

03 października 2014 12:32 | Przetargi

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoszczędne na terenie gminy Rząsnik w 2014 roku

Rząśnik: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 328390 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

11 września 2014 15:06 | Przetargi

Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkól w Rząśniku

Rząśnik: Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkól w Rząśniku Numer ogłoszenia: 303552 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

11 września 2014 14:11 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2014/2015

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 303200 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 15:46 | Przetargi

Dowoż dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 269600 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2014 12:32 | Przetargi

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014

Rząśnik dnia 05.08.2014r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od 25 sierpnia 2014r. do 30 listopada 2014r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2014 14:49 | Przetargi

Budowa chodnika w msc. Bielino, gm.Rząśnik

Rząśnik: Budowa chodnika w msc. Bielino, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 263118 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2014 13:30 | Przetargi

Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Rząśniku - ZMIANA TERINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 270414 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 167489 - 2014 data 01.08.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

24 lipca 2014 14:20 | Przetargi

Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Ochudno, gmina Rząśnik

Rząśnik: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Ochudno, gmina Rząśnik Numer ogłoszenia: 161471 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

22 lipca 2014 10:19 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014

Rząśnik, 21.07.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. ( 029) 59 29 278, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Przedmiot...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość