Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

28 maja 2013 12:40 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 92225 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

15 maja 2013 16:08 | Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Plewica - Rogóźno - Wólka Wojciechówek z gruntowej na asfaltową, gmina Rząśnik

Rząśnik: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Plewica - Rogóźno - Wólka Wojciechówek z gruntowej na asfaltową, gmina Rząśnik Numer ogłoszenia: 77753 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

14 maja 2013 15:51 | Przetargi

Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel

Rząśnik: Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel Numer ogłoszenia: 76097 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

czytaj więcej »

14 maja 2013 09:37 | Przetargi

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VI.2013

Rząśnik, 14.05.2013r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VI.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Psycholog, w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego...

czytaj więcej »

14 maja 2013 08:46 | Przetargi

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VI.2013

Rząśnik, 14.05.2013r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VI.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Doradca zawodowy w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2013 15:27 | Przetargi

Modernizacja boiska w msc. Rząśnik

Rząśnik: Modernizacja boiska w msc. Rząśnik Numer ogłoszenia: 166580 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...

czytaj więcej »

21 marca 2013 15:18 | Przetargi

Dostawa pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku

Rząśnik: Dostawa pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku Numer ogłoszenia: 113980 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

15 lutego 2013 15:49 | Przetargi

Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia

Rząśnik: Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia Numer ogłoszenia: 25019 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

08 lutego 2013 15:23 | Przetargi

Utrzymanie targowiska wiejskiego w msc. Rząśnik

Rząśnik: Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik Numer ogłoszenia: 54602 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

czytaj więcej »

08 stycznia 2013 15:49 | Przetargi

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 4887 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość