Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

16 września 2013 15:03 | Przetargi

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 375256 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

26 sierpnia 2013 09:51 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rząśnik dnia 20.08.2013r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od września 2013r. do grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2013 14:42 | Przetargi

Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory

Rząśnik: Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 321306 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

05 lipca 2013 14:33 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013

Rząśnik, 05.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 679 19 20 wew. 39, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Przedmiot...

czytaj więcej »

21 czerwca 2013 11:57 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 120395 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

12 czerwca 2013 14:26 | Przetargi

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rząśniku

UWAGA - ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT Rząśnik: Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rząśniku Numer ogłoszenia: 109561 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

12 czerwca 2013 12:44 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 109143 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

07 czerwca 2013 13:33 | Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Więś - Nury - Grodziczno, gm.Rząśnik

Numer ogłoszenia: 104143 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104011 - 2013 data 07.06.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

czytaj więcej »

28 maja 2013 12:40 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 92225 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość