Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

22 maja 2013 12:26 | Ogłoszenia

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej »

14 maja 2013 13:14 | Ogłoszenia

Ruszył nabór projektów w Działaj Lokalnie!

Ruszył nabór projektów w Działaj Lokalnie! 13 maja Ośrodek Działaj Lokalnie otworzył nabór projektów w konkursie grantowym. Program jest skierowany organizacji i grup, które chcą zrealizować projekt poprawiający jakość życia swojej lokalnej społeczności. Można...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2013 10:07 | Ogłoszenia

Wyrównanie szans dla bezrobotnych

Rząśnik, 02.01.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania...

czytaj więcej »

30 listopada 2012 11:50 | Ogłoszenia

Szanowni Krwiodawcy,

Szanowni Krwiodawcy, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w godz. 9.00 -13.00 Pobór krwi realizowany będzie w Ambulansie RCKiK stacjonującym przy Urzędzie Miasta...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2012 13:38 | Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE W związku z naborami, które odbędą się w dniach 27.08.2012 r. – 10.09.2012 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2012 13:36 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborach, Kreatywni 2012

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2012 13:33 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”,...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2012 13:31 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość