Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Ogłoszenia

23 marca 2017 09:01 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie...

czytaj więcej »

05 maja 2014 09:17 | Ogłoszenia

"Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

Rząśnik, 30.04.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania...

czytaj więcej »

01 kwietnia 2014 13:52 | Ogłoszenia

Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,...

czytaj więcej »

20 marca 2014 14:20 | Ogłoszenia

Ogłoszenie konkurs na stanowisko dyrektora: • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie –Komorowo 37; 07-205 Rząśnik. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i § 2 oraz w§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji...

czytaj więcej »

02 grudnia 2013 15:58 | Ogłoszenia

Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia...

czytaj więcej »

02 sierpnia 2013 08:41 | Ogłoszenia

"Maluch 2013 - edycja II"

W załączeniu ogłoszenie dotyczące Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch 2013 - edycja II"

czytaj więcej »

22 maja 2013 12:32 | Ogłoszenia

Dotacja do 36 tys zł z Unii Europejskiej lub bezpłatne szkolenia na operatora koparko-ładowarki

Szanowni Państwo, Oferujemy: - kurs na operatora koparko-ładowarki, lub - wsparcie szkoleniowo-finansowe dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, w tym dotacja do 36 000 zł Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego,...

czytaj więcej »

Dobry start lepsza przyszłość