Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wojewódzki Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dofinansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby mieszkańców Rząsnika i Porządzia

Dnia 25 października 2013 roku Wójt Gminy Rząśnik podpisał umowę pożyczki Nr 0127/13/GW/PROW-P/P na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia”  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul.Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

WFOŚiGW w Warszawie udzielił pożyczki pomostowej w kwocie 1 131 585,00 zł na realizacje w/w zadania

Dnia 25 października 2013 roku Wójt Gminy Rząśnik podpisał umowę pożyczki Nr 0126/13/GW/P na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia”  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul.Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

WFOŚiGW w Warszawie udzielił pożyczki  długoterminowej w kwocie 301 756,00 zł na realizacje w/w zadania

 

 2_1.jpg [300x212]

 

3_1.jpg [300x212]

Stacja Uzdatniania Wody w Rząśniku -budowa

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość