Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Herb, Flaga, Banner i Pieczęć Gminy Rząśnik

 insygnia_1.jpg [300x449]

HERB GMINY RZĄŚNIK

 

Na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym w słup postawiony pastorał złoty ze srebrną rękojeścią, na prawej i lewej flance dwie pszczoły złote.

 

Gdzie:

-          Barwa zielona pola tarczy jest nawiązaniem do topografii Gminy Rząśnik położonej na terenie Puszczy Białej.

-          Pastorał nawiązuje do historycznego faktu przynależności okolicznych ziem do dóbr biskupów płockich od 1203 do 1795 roku.

-          Pszczoły nawiązują do bartnictwa - jednego z głównych zajęć tutejszej ludności puszczańskiej[1], o którym wspomina lustracją dóbr biskupów płockich z roku 1650[2]

 

 

 

FLAGA

 

Flagą Gminy Rząśnik jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w pas w proporcjach 1:2, w barwach złoto-zielonej. W pasie górnym złotym przy drzewcu widnieje Herb Gminy Rząśnik o wysokości ½ wysokości flagi i umieszczony symetrycznie w ten sposób, by równe były trzy odległości herbu: od drzewca, górnej krawędzi flagi i krawędzi stykania się pól złotego i zielonego.

 

 

 

BANNER

 

Bannerem Gminy Rząśnik jest prostokątny płat o proporcjach 1:4, dzielony w pas w proporcjach 3,7:8,3 o barwach: złoty u góry, zielony u dołu. Pośrodku płata złotego widnieje Herb Gminy Rząśnik.

 

 

 

PIECZĘĆ

 

Pieczęć Gminy Rząśnik ma kształt okrągły i średnicę 35 mm. Jej tłok wykonany jest z metalu. W polu pieczęci z napisem otokowym wykonanym majuskułą o treści GMINA RZĄŚNIK znajdują się godła herbu gminy. Otok zewnętrzny napisu jest wykonany linią ciągłą, a otok wewnętrzny linią kropkowaną. Pomiędzy otokami słowa GMINA oraz RZĄŚNIK rozdzielają symetrycznie dwie gwiazdki sześciokątne konturowe.[1] Od tego zajęcia wywodzą się też nazwy kilku wsi w Puszczy Białej, takich jak Barcice i Bartodzieje

[2] W lustracji z roku 1773 znajdujemy nazwiska pięciu bartników z Porządzia (wsi parafialnej na terenie dzisiejszej Gminy Rząśnik). Byli to: Jadam Ramot, Jan Kursa, Maciey Borek, Jakub Chylewski, Maciey Abramczyk).

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr XL/182/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Rząśnik.

 


Herb.png

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)