Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11285_g.jpg [300x108]

Inwestycja pn: „Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki  pomostowej na kwotę 1 131 585,00 zł ( słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych)  zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 0127/13/GW/PROW-P/P z dnia 25.10.2013 rok oraz w formie pożyczki w kwocie 301 756,00 zł ( słownie: trzysta jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 0126/13/GW/P z dnia 25.10.2013 rok.

 

img_1862_1.jpg [300x225]

 

dscn5754_1.jpg [300x225]

dscn0198_1.jpg [300x225]

dscn0069_1.jpg [300x225]

dscn0193_1.jpg [300x225]

dscn0199_1.jpg [300x225]

dscn0072_1.jpg [300x225]

dscn7008_1.jpg [300x225]

img_1448_1.jpg [300x225]

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość