Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wzor1_t1_1.jpg [640x452]

 

Inwestycja pn: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie  Gminy Rząśnik w 2014 r.” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 109.064,00zł  (słownie:  sto dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złotych) zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr  0256/14/OA/P z dnia 18.12.2014 rok.


 

wzor1_t3_1.jpg [640x452]

Inwestycja pn: „ Utylizacja odpadów azbestowych/eternitu/ z pokryć dachowych budynków na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 13.500,00zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) zgodnie                           z zawartą umową dotacji Nr 1064/14/OZ/D z dnia 19.12.2014 rok.


 

 

wzor1_t2_1.jpg [640x452]

Inwestycja pn: „ Utylizacja odpadów azbestowych/eternitu/ z terenu  gminy Rząśnik w 2014 roku” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 8.900,00zł ( słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 1006/14/OZ/D z dnia 12.12.2014 rok.


STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość