Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

„Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”

loga_uepng [300x37]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”    

    Wójt Gminy Rząśnik zaprasza do udziału w projekcie: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik” o nr POIG.03.00-14-151/12
 350 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu przez minimum 5 lat. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Wszelkie informacje, szczegóły rekrutacji oraz formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5, tel. (29) 59 29 275

Link na portal elearning

http://rzasnik.komart.eu/


Na mocy pisma WWPE- WR8.4230.20.1.1.2014/IS z dnia 17 lipca 2014 otrzymano zgodę na promowanie oraz elearning projektów POIG.03.00-14-151/12 oraz POIG.03.00-14-024/12 na jednej stronie internetowej

 


 

loga_uepng [300x37]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”    

    Wójt Gminy Rząśnik zaprasza do udziału w projekcie: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik” o nr POIG.03.00-14-024/12
 350 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu przez minimum 5 lat. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Wszelkie informacje, szczegóły rekrutacji oraz formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5, tel. (29) 59 29 275

Link na portal elearning

http://rzasnik.komart.eu/


Na mocy pisma WWPE- WR8.4230.20.1.1.2014/IS z dnia 17 lipca 2014 otrzymano zgodę na promowanie oraz elearning projektów POIG.03.00-14-151/12 oraz POIG.03.00-14-024/12 na jednej stronie internetowej

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość