Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Informacja dotycząca wyłożenia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobry start lepsza przyszłość