Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dnia 11 grudnia 2013 roku została podpisana umowa dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/13/OZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn."Utylizacja odpadów azbestowych (eternitu) z pokryć dachowych budnyków na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku"

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość