Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 

Informacja dotycząca konsultacji

 

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami proadzacymi działalnośc pozytku publicznego w 2020 roku.

 

Formularz zgłoszenia uwag i propozycji

Klauzula informacyjna RODO


 

Zarządzenie ... w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy RząśnikOGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ


 

Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 02.01.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik


 Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja dotycząca konsultacji

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami proadzacymi działalnośc pozytku publicznego w 2020 roku.

Formularz zgłoszenia uwag i propozycji

Klauzula informacyjna RODO

 


 

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząsnik w 2019r. w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich


Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy kandydatata/kandydatki

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich
Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym  konkursieofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie wspieraniainicjatyw integracyjnych i obywatelskichOGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKIZarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 czerwca 2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018


 

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik
Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy RząśnikZarządzenie ... w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy RząśnikWykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy RząśnikZarządzenie ... w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy RząśnikZarządzenie Nr 218.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik


Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy RząśnikZarządzenie Nr 209.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018 roku
 Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rokZarządzenie Nr 167.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 maja 2017r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2017r.


Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2017r.


 

Zarządzenie Nr 150.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2017r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.

 

OGŁOSZENIE otwartego konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sport w 2017 roku na terenie Gminy Rząśnik

 

Zarządzenie Nr 144.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2017 roku

 


 

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

__________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rząśnik otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

 

Zarządzenie Nr 98.2016 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 kwietnia 2016r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2016r

 

 
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rząśnik  otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

 

FORMULARZ OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zarządzenie Nr 84.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 stycznia 2016r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2016r.


___________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o konsultacjach Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.


Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu „Programu Współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".


-Projekt-  Uchwała Nr  .... Rady Gminy Rząśnik z dnia … listopada 2015 roku  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku


  

Zarządzenie Nr 53.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

 

Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

 

Zarządzenie Nr 46.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 05 maja 2015r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015 roku

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.

Zarządzenie Nr 24.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r.

 

 
 

____________________________________________________________________________________________

NA ROK 2013

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZĄŚNIK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013  Projekt Uchwała ....... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy  Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 Projekt .......roczny program współpracy Gminy Rząśnik  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 

 

 


 

NA ROK 2012


KONSULTACJE SPOŁECZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZĄŚNIK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012  Projekt Uchwała ....... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy  Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 Projekt .......roczny program współpracy Gminy Rząśnik  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 


NA ROK 2011

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZĄŚNIK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011Uchwała ....... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy  Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

 Projekt .......roczny program współpracy Gminy Rząśnik  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

UCHWAŁA .... w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 


 

                        Wykaz organizacji pozarządowych w gminie Rząśnik

 

1.  WIEJSKI KLUB SPORTOWY „RZĄŚNIK -   z siedzibą w Rząśniku ul. Jesionowa

     Prezes:Paweł Abramczyk

     Sekretarz:Bogdan Szurawski


 

2 .STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĄBROWA-

    Dąbrowa 10, 07-205 Rząśnik

    PREZES  

 

3.STOWARZYSZENIE„KLUB SREBRNEGO WIEKU”,Rząśnik

    Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśniik

    PREZES  Rębała Kazimiera  - tel. 29 679 21 00 w.32

 

4. Stowarzyszenie  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZĄŚNIKU –

Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

    PREZES Jarosław Bloch , Naczelnik – Marek Osowiecki

 

5. Stowarzyszenie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORZĄDZIU

    PORZĄDZIE 81, 07-205 RZĄŚNIK

    PREZES  Świderek Roman Kazimierz, Naczelnik - Mróz Stanisław

 

6. Stowarzyszenie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OCHUDNIE

   OCHUDNO 80,   07- 200 Wyszków

    PREZES Krzysztof Łada, Naczelnik – Nowakowski Wiesław

 

7. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOMOROWIE

    KOMOROWO 38A, 07-205 RZĄŚNIK

    PREZES -Karasiewicz Jan, Naczelnik –Gaszczyński Ryszard

 

8.STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W DĄBROWIE

   DĄBROWA 47, 07-205 Rząśnik

   PREZES  - Janusz Salwin, Naczelnik – Mirosław Wilkowski

 

9  STOWARZSZENIE – OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓLCE LUBIELSKIEJ

    Wólka Lubielska 37,  07-207 Rząśnik

    PREZES - Kazimierz Tomaszewski, Naczelnik -Gąsiewski Józef

 

 

 

 

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)