Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Internet szansą rozwoju Gminy Rzasnik

 

pl.jpg [300x191]

15lutego 2011

 

Informacja

 

O naborze ostatecznych beneficjentów do projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Rzasnik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion). Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności w Gminie Rząśnik poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również zapewnienie pomocy przy instalowaniu sprzętu w domu. W ramach projektu zorganizowane zostaną również szkolenia dla odbiorców ostatecznych.

Celami szczegółowymi Projektu są:

  • zapewnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Rząśnik dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
  • udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych innowacyjnych zastosowań Internetu.

 

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Rzasnik spełniający poniższe kryteria:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub środkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 

Wszelkie informacje dotyczące w/w projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik pod adresem www.rzasnik.pl oraz pod nr tel. 29 679-20-91 wew. 31.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie proszę zgłaszać się po formularze zgłoszeniowe do Urzędu Gminy Rząśnik pok. nr 12, nabór ostatecznych beneficjentów będzie trwał do dnia 31 marca 2011r.

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik”

OŚWIADCZENIE(v2)

Formularz rekrutacyjny projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik”  (v2)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik”

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)