Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycja pn: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w msc.Rząśnik” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki  pomostowej na kwotę 1 452 111,00 zł ( słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych)  zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 0191/10/OP/PROW-P/P z dnia 28.10.2010 rok oraz w formie pożyczki w kwocie 97 887,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 0190/10/OW/P z dnia 28.10.2010 rok.

p1010224.jpg [300x225]

p1010173.jpg [300x225]

dscn1364.jpg [300x225]

dscn1368.jpg [300x225]

p1010097.jpg [300x225]

 

 

p1010179.jpg [300x225]

 

p1010185.jpg [300x225]

p1010184.jpg [300x225]

p1010169.jpg [300x225]

p1010098.jpg [300x225]

p1010164.jpg [300x225]

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość