Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Działalność Gospodarcza

Informacja
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

 


 

bez_tytulujpg [300x200] 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY RZĄŚNIK
 

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą - mające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - proszone są o sprawdzenie poprawności swojego wpisu.

Sprawdzić można na stronie internetowej: http://prod.ceidg.gov.pl.

Za prawdziwość danych zawartych w CEIDG odpowiadają przedsiębiorcy ze stosownymi konsekwencjami cywilno-prawnymi wynikającymi z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z tym przepisem domniemuje się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Gdy osoba wpisana do CEIDG dowie się o tym, że jej dane nie są prawdziwe, powinna je niezwłocznie zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy o ich sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie. Gdy tego nie zrobi, nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze, zarzutem, że wpisane dane nie są prawdziwe.

Jeżeli ktoś poniesie z tego powodu stratę, może dochodzić odszkodowania od przedsiębiorcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Za nieprawidłowe dane w CEIDG zarówno Ministerstwo Rozwoju, jak i Skarb Państwa nie ponoszą odpowiedzialności.


 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY RZĄŚNIK .pdf 
FORMULARZE I INSTRUKCJE CEIDG-1

https://prod.ceidg.gov.pl


Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej


________________________________________________________________________________

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/ w miejscu sprzedaży

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość