Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

* PODATKI *

I N F O R M A C J A

 

Urząd Gminy w Rząśniku informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Od 1 stycznia 2012 r. zostały zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Po zmianie przepisów, aby uzyskać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, producenci rolni muszą złożyć wnioski w następujących terminach:

1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (dla pierwszego okresu zwrotu podatku),

2. od 1 do 31 sierpnia danego roku (dla drugiego okresu zwrotu podatku)

  Zmiany w ustawie o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dotyczą również terminu wypłaty zwrotu podatku, wypłata środków będzie w następujących terminach:

  1. od 1 do 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  2. od 1 do 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 do 31 sierpnia.

 

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (NOWY)

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)