Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Galeria

W ramach ,,Tygodnia Bibliotek”...

W ramach ,,Tygodnia Bibliotek” pracownicy GBP w Rząśniku przeprowadzili cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów klas ,,0” i I-III z terenu gminy Rząśnik. Odbyło się 8 spotkań, w których wzięło udział ok. 250 uczniów. Celem przeprowadzonych zajęć było: - zapoznanie dzieci z lokalem biblioteki; - wyjaśnienie pojęć biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, księgarnia; - prezentacja księgozbioru i katalogów. Uczniowie zwiedzili również Urząd Gminy, zapoznali się z lokalizacją poszczególnych referatów, a także byli z wizytą u pana Wójta. Największy entuzjazm wśród małych czytelników wzbudził Dyrektor Biblioteki, który w bajkowym przebraniu przeczytał dzieciom fragment utworu Jana Brzechwy ,,Szelmostwa Lisa Witalisa”. Po wysłuchaniu opowieści dzieci miały za zadanie zilustrować usłyszany fragment, używając przy tym swojej wyobraźni.

Ilość zdjęć: 39

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość