Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

INWESTYCJE WYKONANE W GMINIE RZĄŚNIK

 

Inwestycje wykonane

w Gminie Rząśnik


kolodziejski2.png [96x146]


Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2018 roku.

 • Zakup i montaż tężni solankowej

  Zrealizowano w kwocie 21 389,70

 • Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ochudno

  Zrealizowano w kwocie 29 840,00

 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie

  Zrealizowano w kwocie 28 540,00

 • Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Komorowie

  Zrealizowano w kwocie 27 799,66

 • Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Komorowie

  Zrealizowano w kwocie 54 894,90

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik na bardziej efektywne energetycznie

  Zrealizowano w kwocie 81 979,26

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek ul. Akacjowa

  Zrealizowano w kwocie 12 988,80

 • Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie 16 598,85

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Polna

  Zrealizowano w kwocie 67 114,02

 • Remont i modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem

  Przekazano dofinansowanie

  Zrealizowano w kwocie 83 832,00

 • Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porządziu

  Zrealizowano w kwocie 20 000,00

 • Zakup Łodzi aluminiowej z wyposażeniem na przyczepie dla OSP

  Zrealizowano w kwocie 73 021,50

 • Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkowie

  Przekazano dofinansowanie zgodnie z umową

  Zrealizowano w kwocie 8 000,00

 • Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku administracyjnym w miejscowości Rząśnik ul. Kopernika

  Zrealizowano w kwocie 18 000,00

 • Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie 31 537,42

 • Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy

  Zrealizowano w kwocie 42 558,00

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

  Przekazana dotację zgodnie z umową została w części zwrócona

  Zrealizowano w kwocie 587,13

 • Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Wielątkach

  Zrealizowano w kwocie 17 994,90

 • Zakup działek Nr 55/8, 55/3, 32/3 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną

  Zrealizowano w kwocie 2 068,58

 • Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Przekory

  Zrealizowano w kwocie 58 825,99

 • Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową w miejscowości Nowy Lubiel

  Zrealizowano w kwocie 86 001,92

 • Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory

  Wykonano dokumentację

  Zrealizowano w kwocie 2 091,00

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna

  Zrealizowano w kwocie 84 204,82

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna

  Zrealizowano w kwocie 265 705,25

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie

  Przekazano dotację zgodnie z planem

  Zrealizowano w kwocie 930 300,03

 • Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648 na odcinku 5km od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino

  Opracowano dokumentację

  Zrealizowano w kwocie 6 150,00

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. Polna

  Zrealizowano w kwocie 33 374,40

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2017 roku.

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie

  Zrealizowano w kwocie     15 600,00

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. M.Konopnickiej

  Zrealizowano w kwocie     37 614,94

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie

  Zrealizowano w kwocie     250 000,00

 • Budowa drogi w miejscowości Ochudno(projekt techniczny)

  Zrealizowano w kwocie     7 749,00

 • Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory

  Zrealizowano w kwocie     317 866,68

 • Budowa studzienki deszczowej na ul. Jesionowej w msc. Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     6 949,50

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)

  Zrealizowano w kwocie     8 499,30

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino

  Zrealizowano w kwocie     10 824,00

 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jesionowa

  Zrealizowano w kwocie     614 616,65

 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno

  Zrealizowano w kwocie     15 990,00    Wykonano dokumentację

 • Budowa zjazdów na ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     27 791,99

 • Zakup działki Nr 21/4 o pow.4487m2 w miejscowości Porządzie pod drogę gminną

  Zrealizowano w kwocie     14 840,08
     

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach

  Zrealizowano w kwocie     65 838,23

 • Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     159 005,96

 • Przebudowa schodów i nawierzchni przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     40 917,41

 • Zakup sprzętowego UTM w celu zabezpieczenia sieci internetowej

  Zrealizowano w kwocie     7 989,12

 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorowo

  Zrealizowano w kwocie 25 568,00

 • Dofinansowanie zakupu kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

  Zrealizowano w kwocie 2 000,00

 • Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. J.Trzskomy w Porządziu o hale sportową z łącznikiem

  Zrealizowano w kwocie     955 672,42

 • Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Porządziu

  Zrealizowano w kwocie     32 472,00

 • Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w PSP w Porządziu

  Zrealizowano w kwocie     1 1 781,32

 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kopernika w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     25 200,00

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     566 287,68

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie

  Zrealizowano w kwocie     37 900,00

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. M.Konopnickiej

  Zrealizowano w kwocie     47 267,85

 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa

  Zrealizowano w kwocie     10 025,00

 • Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ochudno

  Zrealizowano w kwocie - 23 315,00

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2016 roku.

 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Porządziu

  Zrealizowano w kwocie  17 918,27

 • Zakup i montaż urządzeń SUW basenu otwartego w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie     16 051,50

 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie 28 677,70

 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego do projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Rząśnik”

  Zrealizowano w kwocie     26 014,50

 • Wykonanie obudowy ścian wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie 19 987,84

 • Budowa kanalizacji w miejscowości Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo - aktualizacja kosztorysu

  Zrealizowano w kwocie 4 920,00

 • Zakup i montaż szafy sterowniczej z monitoringiem do kanalizacji na ul. Lubielskiej w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie 4 920,00

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie ( Wykonano dokumentację)

  Zrealizowano w kwocie     2 460,00   

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie     36 024,73

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie 169 965,09    Zakupiono mapy 1 600,00zł. 168 365,09 zł budowa wydatek niewygasający (termin realizacji 31.03.2017)

 • Budowa wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie  145862,65

 • Remont i modernizacja oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie

  Przekazano dotację 167 664,00

 • Wykonanie instalacji monitoringu IP w ZSP w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie 24 000,00

 • Przebudowa schodów prowadzących do ZSP w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie 27 314,00

 • Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.J.Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem

  Zrealizowano w kwocie     500 392,39

 • Zakup i dostawa rejestratora monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem

  Zrealizowano w kwocie 4 907,70

 • Wykup działki pod drogę gminną

  Zrealizowano w kwocie 1 745,30

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno- Wólka Wojciechówek

  Zrealizowano w kwocie

  etap I   -     240 211,77

 • Budowa drogi w miejscowości Ochudno

  Zrealizowano w kwocie     179 656,44

 • Przebudowa drogi w miejscowości Janowo

  Zrealizowano w kwocie 243 982,53

 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dąbrową (Trzecie Pole)

  Zrealizowano w kwocie

  - etap I  - 420 558,87

  - etap II - 381 932,98

 • Budowa chodnika w miejscowości Komorowo

  Zrealizowano w kwocie 91 712,57   

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna (wykonanie dokumentacji)

  Zrealizowano w kwocie  4 489,50

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Spokojna (wykonanie dokumentacji)

  Zrealizowano w kwocie  3 493,20

 • Budowa chodnika w miejscowości Bielino

  Zrealizowano w kwocie 39 685,35

 • Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W, ul. Lubielska w Rząśniku

  Zrealizowano w kwocie

  - etap I - 80 910,32

  - etap II - 14 978,47

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie

  Zrealizowano w kwocie 2 460,00    Wykonano dokumentację techniczną

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik

  Zrealizowano w kwocie 13 892,36

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2015 roku.

 • Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-024/12-00

  350 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu

 • Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-151/12-00

  350 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska - 3 075,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno - 34 932,00 zł

 • Budowa kanalizacji w miejscowościach Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo/dokumentacja/ - 43 050,00 zł

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 8 733,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Lubielska - 131 048,91 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie - 131 231,59

 • Budowa słupów oświetleniowych na potrzeby boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rząśniku - 46 125,00 zł

 • Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie - 3 000,00 zł

 • Zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV oznakowanego w ramach tzw.sponsoringu dla komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie - 20 875,94 zł

 • Zakup działki Nr 437/2 o pow.132m2 pod drogę gminną w miejscowości Rząsnik - 1 306,40 zł

 • Przebudowa drogi gminnej Rogóźno-Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel/wykonanie dokumentacji/ - 8 610,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Dąbrowie/Trzecie Pole/ - 12 300,00 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Jesionowej w Rząśniku - 6 150,00 zł

 • Modernizacja drogi gminnej Wielątkach Folwark-Wielątki Rosochate - 130 396,74 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w Ochudnie /wykonanie dokumentacji/ - 3 788,40 zł

 • Modernizacja drogi gminnej Gołystok Wincentowo - 233 331,41 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - 373 158,55 zł

 • Realizacja Projektu KIK 76 pn. „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „ polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Rząśnik” - 20 684,20 zł

  Przekazano dotację zgodnie z umową

 • Budowa sieci wodociągowej mi miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska - 3 050,00 zł

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno - 24 969,00 zł

 • Wykup gruntu-działka 5/7 o powierzchni 104m2 w miejscowości Rząśnik - 1 925,32 zł

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2014 roku.

 • Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku

 • Budowę pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rząśnik

  W związku z realizacją projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono budowę pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rząśnik. Poszczególne place zostały wyposażone między innymi w karuzele, bujaki, huśtawki, drabinki itp. Łączny koszt inwestycji wyniósł 215 761,13 PLN.

  Całkowity koszt projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” realizowany w Gminie Rząśnik wyniósł 497 721,24 PLN.

  Plac zabaw Bielino:

  Plac zabaw Komorowo:

  Plac zabaw Porządzie:

  Plac zabaw Rząśnik:

  Plac zabaw Stary Lubiel:

 • Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie - 103 036,74 zł

 • Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie - 223 459,64 zł

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik w 2014 r. - 120 488,37 zł

 • Zakup szafy sterowniczej do przepompowni - 10 947,00 zł

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie - 10 080,00 zł

 • Opracowanie map dla celów projektowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Wólka Przekory, Wólka Folwark i Komorowo - 36 695,00 zł

 • Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej typu REMIKS - 11 808,00 zł

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 33 148,50 zł

 • Zakup dla gminy Rząśnik mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - 59 800,00 zł

 • Remont budynku ZSP w Rząśniku - 399 801,70 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - 10 393,50 zł

 • Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Janowo - 8 785,89 zł

 • Budowa drogi gminnej Wólka Przekory-Placusin- - 214 805,58 zł

 • Modernizacja drogi w miejscowości Grodziczno- Nowa Wieś-Nury - 492 685,13 zł

 • Budowa chodnika o długości 480m w miejscowości Bielino, Osiny przy drodze powiatowej Nr 2648W - 74 000,50 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plewica - 423 687,14 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306 w kierunku Somianki 150 000,00 zł

 • Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie 100 000,00 zł

 • Modernizacja sieci wodociągowej w Rząśniku 46 002,00 zł

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2013 roku.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 56 szt.

 • Wykonano remont dróg dojazdowych do łąk na Bagnie Pulwy.

 • Wykonano modernizację drogi Plewica – Rogóźno – Wólka Wojciechówek na odcinku 1 600 m.

 • Wykonano modernizację drogi Nowa Wieś – Nury – Grodziczno na odcinku 1 205 m.

 • Wykonano remont ulicy A.Mickiewicza w Rząśniku (położono asfalt i wykonano dwustronnie chodniki) na odcinku 64 m.

 • Wykonano lub naprawiono 11 przepustów drogowych na drogach gminnych

 • Dożwirowano nie utwardzone drogi gminne na terenie całej gminy. Dowieziono i rozplantowano 10 000 ton pospółki oraz 600 ton kruszywa łamanego.

 • Wybudowano nową stację uzdatniania wody w Rząśniku.

 • Wykonano modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w msc. Rząśnik przy ul. Jesionowej – wymieniono 53 szt. starych lamp na lampy Led.

 • Wybudowano 1250 m chodnika w miejscowości Porządzie.

 • Wykonano remont drogi gminnej metodą powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni w miejscowości Wólka Przekory na długości 1 000 m.

 • Umocniono skarpę przy drodze gminnej w Rogóźnie.

 • Wykonano zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel”.

 • Wykonano wjazd na parking przy Urzędzie Gminy w Rząśniku od strony ul. Wyszkowskiej.

 • Wykonano modernizację stadionu w Rząśniku.

 • Wykonano plac zabaw przy Urzędzie Gminy w Rząśniku.

 • Wykonano 18 przyłączy kanalizacyjnych.

 • Wykonano remont sieci wodociągowej przy ul. Wyszkowskiej wraz z montażem 2 hydrantów podziemnych.

 • Wykonano dokumentację na wydłużenie sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubielskiej oraz na budowę zadaszenia składowiska odpadów pościekowych

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2012 roku.

 • Przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na asfaltową w msc. Gołystok na długości 1005,5 m.

 • Wykonano termomodernizację budynku PSP w Porządziu wraz z odwodnieniem fundamentów.

 • Wykonano 71szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w północnej części gminy.

 • Wykonano przebudowę drogi gminnej Komorowo - Wólka Folwark na długości 806 m na asfaltową.

 • Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w msc. Wielątki Folwark – 1 805 m.

 • Wybudowano chodniki dla pieszych w msc. Porządzie i Bielino o łącznej dł. 330 m.

 • Wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej poprzez nawiezienie pospółki – 9 200 ton.

 • Wykonano plac zabaw przy Zespole Szkół w Rząśniku.

 • Wymieniono wiatę przystankową na osiedlu w Rząśniku.

 • Wykonano lub naprawiono 6 przepustów na drogach gminnych.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 49 szt.

 • Dokonano wymiany 3 szt. hydrantów naziemnych na podziemne

 • Modernizacja składowiska odpadów pościekowych wraz z wykonaniem drogi dojazdowej

 • Wykonano remont stacji uzdatniania wody w Ochudnie (naprawa gruntowna dachu, wymiana drzwi i okien)

Inwestycje wykonane w Gminie Rząśnik w 2011 roku.

 • Hala sportowa w Komorowie

 • Przebudowa nawierzchni drogi w Wólce Wojciechówek ze żwirowej na asfaltową - 1 043 m.

 • Przebudowa nawierzchni drogi w Ochudnie (Dębniki) ze żwirowej na asfaltową -1275 m.

 • Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej – dowieziono 9 600 ton pospółki.

 • Wykonano wzmocnienie stropów w Domu Kultury w Dąbrowie .

 • Wykonano lub naprawiono 7 przepustów na drogach gminnych

 • Wykonano remont dróg dojazdowych do łąk na Bagnie Pulwy.

 • Wymieniono 2 wiaty przystankowe ( Rząśnik, Nowy Lubiel).

 • Wykonano parking przy cmentarzu w Rząśniku.

 • Wykonano plac zabaw przy PSP w Porządziu.

 • Wykonano plac zabaw w N. Lubielu.

 • Opracowano koncepcję budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy Rząśnik.

 • Uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 45 szt.

 • Wykonano modernizację 3 szt. Przepompowni kanalizacyjnych wraz z instalacją monitoringu wizyjnego.

 • Wykonano remont ściany w stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu

 • Wybudowano 222 m sieci kanalizacyjnej i 270m sieci wodociągowej w Porządziu

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)