Urząd Gminy Rząśnik
https://rzasnik.pl

01 sierpnia 2017 10:09 | Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

I N F O R M A C J A

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2017 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją we wniosku.

Załączniki:

wniosekozwrotpodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapedowegowykorzystywanegodoprodukcjirolnej.pdf [242.85 KB]

zestawienie_faktur_do_paliwa.pdf [224.61 KB]