Urząd Gminy Rząśnik
https://rzasnik.pl

07 stycznia 2019 08:07 | Aktualności

Planowane wyłączenia prądu na terenie gminy Rząśnik

  Newsletter
Planowane wyłączenia
 
DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR STACJA
Warszawa - Wyszków
2019-01-08 07:00 2019-01-08 08:00 1 Porządzie 11-1762 Porządzie IX, 11-0471 Porządzie VII.
2019-01-08 07:00 2019-01-08 08:00 1 Rząśnik
  • ul. Wyszkowska CPN, 1,1A do 1F.
11-1723 Rząśnik Wyszkowska.
2019-01-08 15:30 2019-01-08 17:00 1 Porządzie 11-1762 Porządzie IX, 11-0471 Porządzie VII.
2019-01-08 15:30 2019-01-08 17:00 1 Rząśnik
  • ul. Wyszkowska CPN, 1,1A do 1F.
11-1723 Rząśnik Wyszkowska.