Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

25 października 2017 08:58 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 24 października 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 października 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad  XLIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 września 2017r.do 30 października 2017r.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Komorowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. kardynał Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Rząśnik w zarząd 5 km odcinka drogi powiatowej Nr 2648W  od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino oraz drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 metrów od miejscowości Porządzie do miejscowości Rząśnik w celu wykonania inwestycji drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
16. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy   Rząśnik na lata 2017–2022.
   b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na  rok 2017.
17. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
                                                              PRZEWODNICZACY RADY GMINY
                                                              w  Rząśniku
                                                              mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 385 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość