Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

24 listopada 2017 10:44 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 20 listopada 2017r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U  z 2017r. poz.1875) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 listopada 2017r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad  XLIV I XLV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 października 2017 r. do  30 listopada 2017r.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/99 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  w Rząśniku.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  i wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
  2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2018 roku,
  3. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.

10. Podjęcie uchwał:
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2017–2023.
 b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na  rok 2017.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                            

 

                                                                       PRZEWODNICZACY RADY GMINY

                                                                            w  Rząśniku

                                                                             mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 521 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość