Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

08 grudnia 2017 10:37 | Aktualności

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZĄŚNIK W 2018 ROKU

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZĄŚNIK W 2018 ROKU

Gmina Rząśnik planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2018.  

Mieszkańcy Gminy Rząśnik (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) którzy planują w 2018 r. zmianę pokryć dachowych zawierających azbest mogą składać w Urzędzie Gminy Rząśnik pokój nr 5 wnioski o dofinansowanie.

Do wniosku należy dołączyć:

1)  Mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku

 2)  Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/ działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

 3)  W przypadku konieczności zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Wyszkowie, należy dostarczyć kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu).

Dofinansowaniem objęte są koszt przewiezienia  azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, koszt unieszkodliwienia azbestu oraz koszt zbiórki azbestu.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne ustala się do dnia 10 stycznia 2018 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rząśnik, pokój nr 5,  tel. ( 29) 59 29 275

Przeczytano: 458 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość