Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

18 grudnia 2017 11:37 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U  z 2017r. poz.1875) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 grudnia 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad  XLVII  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 15 grudnia 2017r. do 29 grudnia 2017 roku.
5. Zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
  a)  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2017–2023.
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na rok 2017.
7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na rok 2018-2023.
  b) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Przeczytano: 502 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość