Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

23 lutego 2018 10:54 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 lutego 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  obrad  XLVIII  i XLIX  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 29 grudnia 2017r. do 28 lutego 2018 roku.
5.    Zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018-2021.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rząśniku.
11.    Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018–2023.
   b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na rok 2018.
12.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2017 rok oraz przyjęcie planów pracy Komisji na 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15.    Zapytania i wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.


                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              w Rząśniku
                                                                                      mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 389 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość