Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

29 sierpnia 2018 14:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Starosta Powiatu Wyszkowskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach od 10 września 2018 roku do 28 września 2018 roku w godz.od 9 - 15, w budynku Starostwa w pokoju 22 będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo - kartograficznego powstały w wyniku pracy geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla GMINY RZĄŚNIK.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ww. informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Przeczytano: 404 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość