Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

18 września 2018 13:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 września 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  obrad  LIV  sesji Rady Gminy.                                                                                       

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 20 sierpnia 2018 roku do 26 września 2018 roku.

5. Zapytania radnych.

6. Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2018 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania spółce wodnej obejmującej swym zasięgiem teren Gminy Rząśnik.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

11. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy    Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023.

b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 383 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość