Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

05 października 2018 14:06 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy RząśnikPrzewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 11 października 2018r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  obrad  LV  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od  27 września 2018 roku do 11 października 2018 roku.
5.    Zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie opłaty targowej.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rząśnik.
8.    Podjęcie uchwał:
   a)    zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy    Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023.
   b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.
9.    Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok  i na koniec  kadencji.
10.    Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Rząśnik .
11.    Zapytania i wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        w Rząśniku
                                                                               mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 331 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość