Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

26 listopada 2018 10:48 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Rzaśnik

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 listopada 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład stałych komisji Rady Gminy Rząśnik,

b) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

c) w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy i ustalenia składów osobowych,

d) w sprawie wyboru przewodniczących komisji  stałych Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Przeczytano: 370 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość