Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

04 grudnia 2018 15:50 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku zaprasza na Sesje Rady Gminy Rząśnik

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze.zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 07 grudnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 22 listopada 2018 roku do 07 grudnia 2018 roku.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rząśnik.

10. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                                                Rady Gminy Rząśniku

 

                                                                                                                                                                 Grzegorz Gołębiewski

 

Przeczytano: 296 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość