Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

31 stycznia 2019 12:28 | Aktualności

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Informujemy, że ustalono terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik w roku szkolnym 2019/2020


 

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych  w szkołach podstawowych.

18.02.19r.

– 22.02.19r.

----------

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.02.19r.

– 08.03.19r.

01.04.19r.

– 05.04.19r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

11.03.19r.

– 14.03.19r.

08.04.19r.

– 11.04.19r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.03.19r.

do godz.

16.00.

11.04.19r.

do godz.

16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

15.03.19r.

– 20.03.19r.

12.04.19r.

– 16.04.19r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.19r.

do godz.

16.00

16.04.19r.

do godz.

16.00

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik, w roku szkolnym 2019/2020

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie zgłoszenia do klas pierwszych

18.02.19r.

– 22.02.19r.

------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.02.19r.

– 08.03.19r.

01.04.19r.

– 05.04.19r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

11.03.19r.

– 14.03.19r.

08.04.19r.

– 11.04.19r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.03.19r.

do godz.

16.00.

11.04.19r.

do godz.

16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15.03.19r.

– 20.03.19r.

12.04.19r.

– 16.04.19r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.19r.

do godz.

16.00

16.04.19r.

do godz.

16.00

 

 Wprowadzono również jednolite wzory dokumentów - do pobrania poniżej.

Przeczytano: 453 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość