Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

30 lipca 2019 08:35 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień     31 lipca 2019r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Rząśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
4. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2019– 2025,

b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                        

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 w Rząśniku

 Grzegorz Gołębiewski

 

Przeczytano: 164 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość