Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

23 sierpnia 2019 09:32 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 sierpnia 2019r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. 24.07.2019r. do 28.08.2019r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
6.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  przejęcie przez Wójta Gminy Rząśnik w zarząd dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 2648W  w miejscowości Bielino na odcinku 200 m i w miejscowości Gołystok na odcinku 200 m w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowościach Bielino i Gołystok”.
7.Podjęcie uchwał:
   a)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2019– 2025,
   b)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.
8.Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku.
9.Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
10.Zapytania i wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.


                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                           w Rząśniku
                                                                     Grzegorz Gołębiewski

Przeczytano: 245 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość