Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

02 września 2019 08:24 | Aktualności

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Informujemy, że do dnia 16 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Rząśnik:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi klasy zerowej oraz uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Rząśnik.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 16 (I piętro).

Przeczytano: 291 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość