Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

22 października 2019 09:54 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 października 2019r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 24.09.2019r. do 28.10.2019r.
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2019– 2025,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy
 w Rząśniku
 Grzegorz Gołębiewski

Przeczytano: 294 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość