Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

29 listopada 2019 13:50 | Aktualności

Zgłoś planowane uprawy maku.

Zgłoś planowane uprawy maku.

Zgłaszanie danych do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku na danym terenie.


Zgodnie z art. 45 ust 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.


Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze  i nasiennictwa.

 

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckieg  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku  na terenie gminy Rząśnik w 2020 r. należy kierować do 20 grudnia 2019r. na adres:


Urząd Gminy w  Rząśnik

ul.Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

 

W powyższym zgłoszeniu należy określić:
- imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
- dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
- czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku,
- wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy),
- cel prowadzenia uprawy,
- lokalizacja uprawy ,
- powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

INFORMUJEMY, ŻE KTO UPRAWIA MAK BEZ ZEZWOLENIA WYMAGANEGO PRAWEM, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.

 

Przeczytano: 272 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość