Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

20 grudnia 2019 13:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 grudnia 2019r. o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad  XVII sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 17.12.2019r. do 31.12.2019r.
5.Podjęcie uchwał:
a)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2019– 2025,
b)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok  2019.
6.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       w Rząśniku
                                                                               Grzegorz Gołębiewski

Przeczytano: 275 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)