Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

03 stycznia 2020 08:17 | Aktualności

Przenoszenie wirusa grypy ptaków

 

 

 

 

W związku z aktualnie panującym stanem pogodowym sprzyjającym występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia, że hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności :
•    zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
•    nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
•    stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
•    stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
•    zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).
Powyższe proszę w trybie pilnym celem przypomnienia przekazać hodowcom drobiu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 254 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Załączniki:

ins.pdf [206.54 KB]

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)