Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

09 lipca 2020 15:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rząśnik za 2019 rok.


Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Rząśnik za rok 2019 odbędzie się na sesji Rady Gminy Rząśnik w dniu 30 lipca 2020 roku.
Sesja odbędzie się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Rząśniku o godz.12.00

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Rząśnik.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnik pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Rząśnik.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 29 lipca 2020 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rząśnik  pok. Nr. 14 , w godzinach pracy Urzędu  tj. 8.00-16.00.
Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Rząśnik zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Rząśnik pok. Nr 14.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 lipca 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rząśnik za 2019 rok wg kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713).

Niniejsza informacja oraz wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Rząśnik do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rząśnik zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik  bip.rzasnik.pl, na stronie internetowej gminy www.rzasnik.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśniku.

 

 

Przeczytano: 463 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)